Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng tin tưởng cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là 1 trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của khách hàng cũng như để khách hàng nắm quyền kiểm soát.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên https://paka.vn/ bao gồm: Email, Số điện thoại, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, Địa chỉ khách hàng. Đây là thông tin mà PAKA cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và PAKA sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên https://paka.vn/, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Quý khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, quý khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho https://paka.vn/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

https://paka.vn/ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và PAKA
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://paka.vn/. PAKA có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://paka.vn/

Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu https://paka.vn/ thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến quản trị của https://paka.vn/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, PAKA sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://paka.vn/ được PAKA cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của PAKA. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. PAKA cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, PAKA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của PAKA.

0/5 (0 Reviews)