Tag Archives: bão lũ lịch sử 2020

CHÀO THÁNG 12 YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN! – PAKA.vn

“It’s the storms that make us stronger. And amid chaos rests vast opportunity—for those who have developed the eyes and the skills to embrace it.”
#robinsharma

PAKA.vn chung tay hướng về Miền Trung-10/2020

” Có gì ĐẸP trên đời hơn thế
NGƯỜI với NGƯỜI sống để YÊU THƯƠNG “…